Αλλαγή των υπηρεσιών πληροφορικής από KONE σε T-Systems

Αλλαγή των υπηρεσιών πληροφορικής από KONE σε T-Systems

Η T-Systems κερδίζει για άλλη μια φορά τον διεθνή διαγωνισμό για υπηρεσίες πληροφορικής. Μεταξύ άλλων, η φινλανδική βιομηχανική εταιρεία KONE, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Ελσίνκι, θα αναθέσει τη λειτουργία του κέντρου δεδομένων της, στη SAP την υπηρεσία για τα παγκοσμίως κατανεμημένα συστήματα σταθμών εργασίας στη θυγατρική της Telekom. Η KONE είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμακοστάσιων στον κόσμο, με έδρα το Espoo κοντά στο Ελσίνκι. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλυτών Gartner, η σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης είναι μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις πληροφορικής στη Σκανδιναβία το 2013. Η KONE απασχολεί περίπου 40.000 υπαλλήλους σε 1.000 γραφεία και έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Η φινλανδική βιομηχανική εταιρεία διαχειρίζεται τις παγκόσμιες επιχειρηματικές της δραστηριότητες με ένα κεντρικό σύστημα SAP. Στο μέλλον, η KONE θα αποκτήσει αυτό το λογισμικό με εφαρμογή cloud από το κέντρο δεδομένων της T-Systems στο Μόναχο. Η θυγατρική της Telekom είναι επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση και άλλων επιχειρησιακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. Οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι για τους ανελκυστήρες και τα κυλιόμενα κλιμακοστάσια κατανέμονται παγκοσμίως σε διάφορες περιοχές εξυπηρέτησής τους, η KONE γι’ αυτό το λόγο θα χρησιμοποιεί το λογισμικό για επικοινωνία και συνεργασία – Exchange, Lync και SharePoint – με υπηρεσίες cloud από την T-Systems. Η κεντρική πλατφόρμα που λειτουργεί στο κέντρο δεδομένων της T-Systems στο Μόναχο προσφέρει στους υπαλλήλους της KONE το πλεονέκτημα να μπορούν να συνεργάζονται με συναδέλφους σε όλο τον κόσμο ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε τοποθεσία της εταιρείας. Η T-Systems υποστηρίζει επίσης όλα τα συστήματα σταθμών εργασίας στις διεθνείς εγκαταστάσεις της. Για τον σκοπό αυτό, η θυγατρική της Telekom χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τα γραφεία εξυπηρέτησης στην Κίνα και την Ισπανία, τα οποία παρέχουν στους υπαλλήλους της KONE πρόσβαση σε ειδικούς υπολογιστές όλο το εικοσιτετράωρο. “Δεδομένου ότι οι υπάλληλοί μας είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες και τους υπαλλήλους μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, χρειαζόμαστε έναν συνεργάτη πληροφορικής που μπορεί να μας υποστηρίξει σε όλο τον κόσμο και όλο το εικοσιτετράωρο“, δηλώνει η Kati Hagros, CΕO (Διευθύνουσα σύμβουλος) της KONE Corporation. “Μετά από μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης, αποφασίσαμε υπέρ της T-Systems

Μετάβαση του διακομιστή εξόδου HP σε VPSX

Πριν από την αλλαγή, η KONE χρησιμοποιούσε το σύστημα διαχείρισης παραγωγής από την Outputserver της HP (πρώην Dazzle) σε ολόκληρη την εταιρεία. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής, παρουσιάστηκε στην KONE το προϊόν VPSX από την LRS. Η MEGATRON Professional IT-Services GmbH είναι εξειδικευμένη σε έργα διαχείρισης εκροών/παραγωγής στην T-Systems και στο παρελθόν είχε ολοκληρώσει με επιτυχία παρόμοιες μεταβάσεις και αλλαγές για τη MAN Truck & Bus και την Phillips Netherland σε νέα προϊόντα. Ως εκ τούτου, ανατέθηκε στη MEGATRON ως υπεργολάβος της T-Systems να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει τη μετάβαση και την εισαγωγή των βασικών εξαρτημάτων για τα προϊόντα της KONE. Η λειτουργία διαχείρισης των οδηγών όλων των προγραμμάτων οδήγησης των Windows σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον ήταν έργο της MEGATRON.

Μαζί με τον κατασκευαστή LRS, η MEGATRON αντικατέστησε το παλιό σύστημα διαχείρισης παραγωγής του HP Outputserver. Ο διακομιστής εξόδου της HP ήταν το προϊόν Dazzle που αποκτήθηκε και έλεγχε την εκτύπωση από όλα τα συστήματα ERP μέσω διακομιστών εκτύπωσης Windows στις τελικές συσκευές. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, οι πελάτες (Clients) VPSX εγκαταστάθηκαν και διαμορφώθηκαν στα συστήματα ERP (SAP) για την παραγωγή των εκτυπώσεων της SAP μέσω VPSX. Στο VPSX, το τοπικά ενσωματωμένο λογισμικό μετατροπής Docbridge από τον κατασκευαστή Compart χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή απλών μετασχηματισμών της παραγωγής από τη SAPGOF όπως επίσης και για την προσαρμογή τους σε απλοποιημένα κινέζικα.

Η LRS και η MEGATRON ενσωμάτωσαν τον SAP Document Presentment Server από OpenText (StreamServe) σε VPSX και δημιούργησαν ειδικές ουρές εισόδου για να πάρει τα ακατέργαστα δεδομένα από το σύστημα ERP και να τα προωθήσει στο StreamServe. Στη συνέχεια, τα προετοιμασθέντα έγγραφα αποστέλλονταν στους διάφορους διαύλους εξόδου (FAX, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, EMC/Documentum και εκτυπωτές).

Αρχιτεκτονική του VPSX

Το VPSX παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης προγραμμάτων οδήγησης των εκτυπωτών και δημιουργίας άμεσης εκτύπωσης IP που καθιστά τον Windows Print Server ξεπερασμένο. Επιπλέον, το VPSX διαθέτει πιστοποιημένη διασύνδεση BC-XOM με τη SAP, καθώς οι διαδικασίες ERP στην KONE οι οποίες συμπληρώνονται κυρίως από τη SAP. Το VPSX χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο του εξωτερικού formatter το StreamServe, το οποίο χρησιμοποιείται από την KONE ως προϊόν OEM από το SAP (Document Presentment by Opentext) για την προετοιμασία εγγράφων από τις εφαρμογές GENDOC και KTOC και KDOC. Τα πλεονεκτήματα της λύσης που χρησιμοποιείται είναι:

  • Κεντρική λύση υψηλής διαθεσιμότητας με αυτόματη ανακατεύθυνση
  • Άμεση εκτύπωση από SAP χωρίς τη χρήση κατανεμημένων διακομιστών εκτύπωσης των Windows.
  • Κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση όλων των εκτυπωτών (Office, εκτυπωτές παραγωγής και εκτυπωτές Zebra) από μία μόνο κονσόλα διαχείρισης
  • Ορατότητα από άκρο σε άκρο όλων των συναλλαγών εκτύπωσης και δυνατότητα έναρξης, διακοπής και ανακατεύθυνσης εργασιών.
Ablauf Data Center

Αρχιτεκτονική

Τρέχον τοπίο εκτύπωσης

Οι εφαρμογές KTOC και KONECT της KONE δημιουργούν μορφοποιημένη έξοδο για διακομιστές φαξ και διακομιστές email. Με το έργο GENDOC, τα έγγραφα PDF και τα αρχεία Word δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το SAP Presentment από το OpenText. Το EMC/Documentum χρησιμοποιείται για αρχειοθέτηση, η οποία έχει ενσωματωθεί στενά στην αρχιτεκτονική VPSX. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει σημαντικό μερίδιο της επιχείρησης και επίσης οικονομικό αντίκτυπο όταν διαταράσσονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της KONE. Ως εκ τούτου, το VPSX επιλέχθηκε ως το κεντρικό σύστημα OMS για την εκπλήρωση συμφωνιών σε επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Τα μηνύματα βλαβών αποστέλλονται από τα συστήματα ERP μέσω VPSX μέσω φαξ, email και ως εκτύπωση σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα τοπικά γραφεία εξυπηρέτησης να επισκευάσουν και να διορθώσουν βλάβες.

Ωστόσο, τα γραφεία εξυπηρέτησης της KONE σε όλο τον κόσμο θα πρέπει επίσης να μπορούν να εκτυπώνουν τοπικά χωρίς σύνδεση δεδομένων με τα κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες και να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα από το κεντρικό σύστημα με την εκτύπωση γραφείου.

Αρχιτεκτονική εκτύπωσης των Windows

Η KONE ελέγχει ολόκληρο το αποτέλεσμα μέσω μιας ασφαλή λύσης VPSX στις Βρυξέλλες. Στις εξωτερικές τοποθεσίες, αποφασίστηκε η χρήση εκτύπωσης Direct-IP. Τα προγράμματα οδήγησης αποθηκεύονται κεντρικά στις Βρυξέλλες και, στη συνέχεια, εγκαθίστανται, συντηρούνται και ενημερώνονται από το Personal Print Management Client στον υπολογιστή του σταθμού εργασίας σε κάθε θέση.

Μια δυσκολία για την MEGATRON ήταν η προσαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων οδήγησης στον τοπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows. Εκτός από τις διαφορετικές γλώσσες εγκατάστασης στους υπολογιστές, οι διαφορετικές μορφές εξόδου, όπως σε μορφή A4 ή Letter, ήταν επίσης μια πρόκληση. Για παράδειγμα, η MEGATRON έπρεπε συχνά να δημιουργεί πολλά πακέτα προγραμμάτων οδήγησης για τα ίδια μοντέλα εκτυπωτών, τα οποία αντιστοιχούσαν στις τοπικές απαιτήσεις του κάθε χρησιμοποιούμενου υπολογιστή στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Δεδομένου ότι η KONE δε διαθέτει στρατηγική ενός προμηθευτή με τα μοντέλα εκτυπωτών, έπρεπε να δημιουργηθούν και να συντηρηθούν εκατοντάδες παραλλαγές προγραμμάτων οδήγησης. Επίσης η KONE ανέμενε μια εκ των προτέρων ανάθεση δίσκου με ποιότητες χαρτιού, καθώς η KONE συνεργάζεται με ειδικό προ εκτυπωμένο χαρτί για παραγγελίες και σέρβις. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείται χαρτί λογότυπου στους εκτυπωτές και η προεπιλογή θα πρέπει να οριστεί σε διπλής όψης και ασπρόμαυρο.

Έπρεπε δηλαδή, να ενσωματωθούν νέα μοντέλα εκτυπωτών καθώς και παραλλαγές OEM από μεγάλους κατασκευαστές, όπως η Xerox ή η RICOH.

Η MEGATRON ανέλαβε την κατασκευή και λειτουργία όλων των οδηγών και των σχετικών συμβάντων για την KONE. Επιπλέον, η MEGATRON συνέταξε επιχειρησιακά έγγραφα προκειμένου να τα παραδώσει αργότερα στην επιχείρηση την T-Systems Slovakia. Η MEGATRON πραγματοποίησε μέτρα κατάρτισης και καθοδήγησης για να προετοιμάσει το προσωπικό στη Σλοβακία για τα καθήκοντά του.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα έργα; Επικοινωνήστε μαζί μας!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux