Πολιτική απορρήτου

Γενικές Πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τί συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου μας που παρατίθεται κάτω από αυτό το κείμενο.

 

Συλλογή δεδομένων του ιστοτόπου μας

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστοτόπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται στο αποτύπωμα αυτού του ιστοτόπου.

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, λειτουργικό σύστημα ή ώρα προβολής σελίδας). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε στον ιστότοπο μας.

Μέρος των δεδομένων συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και δωρεάν. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στο αποτύπωμα. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου στην ενότητα «Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας».

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, η συμπεριφορά περιήγησής σας μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα cookies και τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς κατα την περιήγηση σας είναι συνήθως ανώνυμη. Η συμπεριφορά περιήγησης δεν μπορεί να εντοπιστεί από εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες αντίρρησης σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 

Υποχρεωτικές πληροφορίες

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας προσωπικά. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

 

Σημείωμα σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

MEGATRON Professional IT-Services GmbH
Keltenstr. 24
82343 Pöcking
Τηλέφωνο: 089-21547765-0
E-Mail: backoffice@megatron-ps.de

Ο υπεύθυνος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνο ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

 

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω e-mail. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και στην άμεση διαφήμιση (άρθρο 21 GDPR)

Εάν η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε’) ή στ’) του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Το ίδιο ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Η αντίστοιχη νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία μπορεί να βρεθεί στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τον σκοπό της διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων (ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR).

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Το ίδιο ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση. Εάν αντιταχθείτε, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για σκοπούς άμεσης διαφήμισης (αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR).

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του GDPR, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, στον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει τυχόν άλλα διοικητικά ή δικαστικά ένδικα μέσα.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκπλήρωση σύμβασης που παραδίδεται σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινή, αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Εάν ζητήσετε την άμεση μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο μέρος, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

 

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήσεις που μας στέλνετε ως διαχειριστής του ιστότοπος. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν ενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μεταδίδετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

 

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των ισχυουσών νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα δωρεάν ενημέρωσης σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στο αποτύπωμα.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύουμε, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν / είναι παράνομη, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων σας και των δικών μας. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποια συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία – εκτός από την αποθήκευση – μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή με σκοπό τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

 

Νομικά απαιτούμενος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε ορίσει έναν εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για τη MEGATRON:

Πτυχιούχο πληροφορικής:

Klaus-Dieter Marwitz
Keltenstr. 24
82343 Pöcking
Telefon: 08157-9993144
E-Mail: info@Marwitz.eu

 

Συλλογή δεδομένων τον ιστότοπος μας και cookies

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν τον ιστότοπος μας πιο φιλικό προς το χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “cookies συνεδρίας”. Διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπος μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, η λειτουργικότητα του ιστότοπου μας ενδέχεται να περιοριστεί.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας), αυτά αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα της αίτησης διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχωνευθούν με άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’) του GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά χωρίς σφάλματα παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπου του – για το σκοπό αυτό, τα αρχεία καταγραφής διακομιστή πρέπει να καταγράφονται.

 

Φόρμα Επαφής

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν θα μεταβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Επομένως, η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω email. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους ή να μην ισχύει πλέον ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

 

Εγγραφή στον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπο μας για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που εισάγονται για το σκοπό αυτό μόνο για το σκοπό της χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά, θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Για σημαντικές αλλαγές, για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή σε περίπτωση τεχνικά απαραίτητων αλλαγών, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται κατά την εγγραφή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 lit. a GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω email. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πως έχει ήδη πραγματοποιηθεί παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα αποθηκευτούν από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο μας και στη συνέχεια θα διαγραφούν. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

 

Λειτουργία σχολίων του ιστότοπου

Για τη λειτουργία σχολίων σε αυτή τη σελίδα, εκτός από το σχόλιό σας, θα αποθηκευτούν πληροφορίες σχετικά με την ώρα δημιουργίας του σχολίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν δεν δημοσιεύσετε ανώνυμα, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει.

 

Αποθήκευση της διεύθυνσης IP

Η λειτουργία σχολίων αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών που γράφουν σχόλια. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε τα σχόλια του ιστότοπου μας πριν ενεργοποιηθούν, χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση εναντίον του συγγραφέα σε περίπτωση νομικών παραβιάσεων όπως προσβολές ή προπαγάνδα.

 

Εγγραφή σε σχόλια

Ως χρήστης του ιστότοπου, μπορείτε να εγγραφείτε στα σχόλια μετά την εγγραφή. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης για να επαληθεύσετε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης email που παρέχεται. Μπορείτε να διαγραφείτε από αυτήν τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω ενός συνδέσμου στα ενημερωτικά μηνύματα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που εισάγονται στο πλαίσιο της εγγραφής σε σχόλια θα διαγραφούν. Ωστόσο, εάν έχετε διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα σε εμάς για άλλους σκοπούς και αλλού (π.χ. εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο), θα παραμείνουν μαζί μας.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των σχολίων

Τα σχόλια και τα σχετικά δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) αποθηκεύονται και παραμένουν στον ιστότοπος μας έως ότου το σχολιασμένο περιεχόμενο διαγραφεί πλήρως ή τα σχόλια πρέπει να διαγραφούν για νομικούς λόγους (π.χ. προσβλητικά σχόλια).

 

Νομική βάση

Τα σχόλια αποθηκεύονται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α’) του ΓΚΠΠΔ-GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω email. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινή χρήση περιεχομένου μέσω plugins (Facebook, Twitter &; Co.)

Το περιεχόμενο στις σελίδες μας μπορεί να κοινοποιηθεί σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook ή το Twitter σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο ασφαλούς κοινής χρήσης eRecht24 για το σκοπό αυτό. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί άμεση επαφή μεταξύ των δικτύων και των χρηστών μόνο όταν ο χρήστης κάνει ενεργά κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συνιστά συγκατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Αυτό το εργαλείο δεν μεταφέρει αυτόματα δεδομένα χρήστη στους χειριστές αυτών των πλατφορμών. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος σε ένα από τα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζεται ένα παράθυρο πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά πλήκτρα του Facebook, Twitter &; Co., στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει το κείμενο πριν το στείλει.

Οι χρήστες μας μπορούν να μοιράζονται τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων χωρίς να δημιουργούνται πλήρη προφίλ περιήγησης από τους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων.

 

Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”. Αυτά είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα cookies του Google Analytics αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’) του GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπο του όσο και τη διαφήμισή του.

 

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης της IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα συντομευθεί από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταδοθεί η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευθεί εκεί. Εκ μέρους του χειριστή του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον χειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα Google.

 

Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου σε πλήρη έκταση. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Ένα cookie εξαίρεσης θα οριστεί για να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπου:

 

Απενεργοποιήστε το Google Analytics

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση με την Google για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία “δημογραφικά χαρακτηριστικά” του Google Analytics. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να δημιουργηθούν αναφορές που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από την Google, καθώς και από δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στον λογαριασμό σας Google ή γενικά να απαγορεύσετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics όπως περιγράφεται στην ενότητα “Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων”.

 

Ενημερωτικό δελτίο

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Περαιτέρω δεδομένα δεν θα συλλέγονται ή θα συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου “διαγραφή” στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγραφούν μετά την απεγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για άλλους σκοπούς παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό.

 

Υπηρεσία Klick-Tipp

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Klick-Tipp για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, United Kingdom.

Η Klick-Tipp είναι μια υπηρεσία με την οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οργανωθεί και να αναλυθεί η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που εισάγετε με σκοπό την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν στους διακομιστές της Klick-Tipp.

 

Ανάλυση δεδομένων μέσω της Klick-Tipp

Όταν στέλνουμε ενημερωτικά δελτία με τη βοήθεια της Klick-Tipp, μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν έχει ανοιχτεί ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου και ποιοι σύνδεσμοι, εάν υπάρχουν, έχουν γίνει κλικ.

Η Klick-Tipp μας επιτρέπει επίσης να διαιρέσουμε τους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων σύμφωνα με διαφορετικές κατηγορίες (αποκαλούμενη προσθήκη ετικετών). Οι παραλήπτες των ενημερωτικών δελτίων μπορούν να υποδιαιρεθούν, για παράδειγμα, ανά φύλο, προσωπικές προτιμήσεις (π.χ. χορτοφάγος ή μη χορτοφάγος) ή πελατειακή σχέση (π.χ. πελάτης ή δυνητικός πελάτης). Με αυτόν τον τρόπο, τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις αντίστοιχες ομάδες-στόχους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.klick-tipp.com και https://www.klick-tipp.com/handbuch.

Εάν δεν θέλετε μια ανάλυση από την Klick-Tipp, πρέπει επομένως να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο απευθείας στον ιστότοπο.

 

Νομική βάση

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο α’ GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

 

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγραφούν από τους διακομιστές μας καθώς και από τους διακομιστές της Klick-Tipp μετά την απεγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για άλλους σκοπούς παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Klick-Tipp, στη διεύθυνση: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.

 

Σύναψη σύμβασης για την επεξεργασία παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών με την Klick-Tipp, στην οποία υποχρεώνουμε την Klick-Tipp να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα μεταβιβάζει σε τρίτους.

 

Πρόσθετα και εργαλεία τρίτων

Γραμματοσειρές της Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού, οι οποίες παρέχονται από την Google, για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google εγκαθίστανται τοπικά στον διακομιστή μας. Δεν πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές της Google.

Vimeo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πρόσθετα από την πύλη βίντεο της Vimeo. Ο πάροχος είναι η Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Εάν επισκεφθείτε μία από τις σελίδες μας που είναι εξοπλισμένες με πρόσθετο της Vimeo, θα δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές της Vimeo. Με αυτόν τον τρόπο, ο διακομιστής της Vimeo ενημερώνεται ποιες από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Επιπλέον, η Vimeo αποκτά τη διεύθυνση IP σας. Αυτό ισχύει επίσης εάν δεν είστε συνδεδεμένοι την Vimeo ή δεν έχετε λογαριασμό στη Vimeo. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Vimeo μεταδίδονται στον διακομιστή της Vimeo στις ΗΠΑ.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στη Vimeo, επιτρέπετε στη Vimeo να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά περιήγησής σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αποσυνδέοντας τον λογαριασμό σας στη Vimeo.

Η χρήση του Vimeo είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών προσφορών μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1 στοιχείο στ’) του GDPR. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 lit. a DSGVO. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Vimeo στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy.

Digistore24

Ορισμένα από τα προϊόντα μας, όπως η πρόσβαση στο eRecht24 Premium, προσφέρονται από την Digistore24 ως μεταπωλητής. Πάροχος και αντισυμβαλλόμενος είναι η Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 in 31139 Hildesheim. Το Digistore24 προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφόρων υπηρεσιών σε ιστοσελίδες μέσω κωδικών HTML και Javascript, στην περίπτωσή μας στο καλάθι αγορών Digistore24.

Κατά την ενσωμάτωση, τα μη προσωπικά δεδομένα φορτώνονται εκ νέου από τον διακομιστή της Digistore24 (π.χ. ένα αρχείο Javascript). Με αυτήν την επαναφόρτωση, το πρόγραμμα περιήγησής σας ανακτά μια ιστοσελίδα από τον διακομιστή της Digistore24. Ο διακομιστής μας δεν έχει καμία επιρροή στο βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει δεδομένα στον διακομιστή της Digistore24. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ο διακομιστής μας δεν μεταδίδει δεδομένα στους διακομιστές Digistore24.

Το ποια δεδομένα αποθηκεύει και επεξεργάζεται η Digistore24 κατά την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα εξηγείται από την Digistore24 GmbH ως υπεύθυνο στη δική της δήλωση προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Digistore24: https://www.digistore24.com/dataschutz

Zendesk

Χρησιμοποιούμε το σύστημα Zendesk CRM για την επεξεργασία ερωτημάτων χρηστών μέσω της φόρμας επικοινωνίας σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Zendesk, Inc, 1019 Market Street στο Σαν Φρανσίσκο, CA 94103 ΗΠΑ.

Χρησιμοποιούμε το Zendesk για να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Η Zendesk είναι πιστοποιημένη ως πάροχος Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Επιπλέον, έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (DPA) με τη Zendesk. Αυτό διασφαλίζει ότι η Zendesk χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήστη μόνο στο πλαίσιο των προτύπων προστασίας δεδομένων της ΕΕ αποκλειστικά για την επεξεργασία των αιτημάτων και δεν τα διαβιβάζει σε τρίτους.

Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον χειριστή του ιστότοπου μόνο με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και χωρίς να δώσετε το όνομά σας.

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ερωτήσεις μέσω του παραθύρου συνομιλίας μας. Σε αυτήν την περίπτωση, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας εκτός από τα μηνύματα συνομιλίας σας. Δεν είναι απαραίτητο να δώσετε το όνομά σας για τη συνομιλία.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας ή στη συνομιλία θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – esp. Περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Εάν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία του αιτήματός σας μαζί μας μέσω της Zendesk, μπορείτε εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Zendesk:
https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

Αυτή η πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε με το eRecht24 Premium Data Protection Generator.

 

Πολιτική απορρήτου για την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Επεξεργασία δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα

Διατηρούμε δημόσια προσβάσιμα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε λεπτομερώς μπορούν να βρεθούν παρακάτω.

Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook μπορούν συνήθως να αναλύσουν διεξοδικά τη συμπεριφορά των χρηστών σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ή έναν ιστότοπο με ενσωματωμένο περιεχόμενο κοινωνικών μέσων (π.χ. κουμπιά ή διαφημιστικά banners). Με την επίσκεψη στις παρουσίες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενεργοποιούνται πολυάριθμες λειτουργίες επεξεργασίας που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων. Αναλυτικά:

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισκεφθείτε την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο χειριστής της πύλης κοινωνικών μέσων μπορεί να αντιστοιχίσει αυτήν την επίσκεψη στον λογαριασμό χρήστη σας. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν εάν δεν είστε συνδεδεμένοι ή δεν έχετε λογαριασμό στην αντίστοιχη πύλη κοινωνικών μέσων. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται, για παράδειγμα, μέσω cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή καταγράφοντας τη διεύθυνση IP σας.

Με τη βοήθεια των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο, οι χειριστές των πυλών κοινωνικών μέσων μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ χρηστών στα οποία αποθηκεύονται οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Με αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να εμφανιστεί σε εσάς εντός και εκτός της αντίστοιχης παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχετε λογαριασμό στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, η διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να εμφανίζεται σε όλες τις συσκευές στις οποίες είστε ή ήσασταν συνδεδεμένοι.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι δεν μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας στις πύλες κοινωνικών μέσων. Επομένως, ανάλογα με τον πάροχο, οι διαχειριστές των πυλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να διενεργούν περαιτέρω πράξεις επεξεργασίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους όρους χρήσης και τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων πυλών κοινωνικών μέσων.

 

Νομική βάση

Η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή παρουσία στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR – ΓΚΠΠΔ. Οι διαδικασίες ανάλυσης που ξεκινούν από τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να βασίζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις, οι οποίες πρέπει να καθορίζονται από τους φορείς εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων (π.χ. συγκατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1 στοιχείο α)GDPR – ΓΚΠΔ).

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας και διεκδίκηση δικαιωμάτων

Εάν επισκεφθείτε έναν από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τον χειριστή της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Καταρχήν, μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας (ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός της επεξεργασίας, φορητότητα δεδομένων και καταγγελία) τόσο εναντίον μας όσο και κατά του διαχειριστή της αντίστοιχης πύλης κοινωνικών μέσων (π.χ. έναντι Facebook).

Λάβετε υπόψη ότι παρά την κοινή ευθύνη με τους φορείς εκμετάλλευσης των πυλών κοινωνικών μέσων, δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων των πυλών κοινωνικών μέσων. Οι επιλογές μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εταιρική πολιτική του αντίστοιχου παρόχου.

 

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εμάς μέσω της παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις ο σκοπός της αποθήκευσής τους δεν ισχύει πλέον, μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους ή ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – esp. Περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους φορείς εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων για δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους φορείς εκμετάλλευσης των κοινωνικών δικτύων (π.χ. στην πολιτική απορρήτου τους, βλ. παρακάτω).

 

Facebook

Έχουμε προφίλ στο Facebook. Ο πάροχος είναι η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Το Facebook είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

Έχουμε συνάψει κοινή συμφωνία επεξεργασίας (Παράρτημα υπεύθυνου επεξεργασίας) με το Facebook. Αυτή η συμφωνία καθορίζει ποιες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είμαστε υπεύθυνοι εμείς ή το Facebook όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να δείτε αυτήν τη συμφωνία στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαφημίσεων ανεξάρτητα από τον λογαριασμό χρήστη σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Twitter

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων Twitter. Ο πάροχος είναι Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Το Twitter είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου Twitter ανεξάρτητα στον λογαριασμό χρήστη σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε: https://twitter.com/personalization.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

 

XING

Έχουμε ένα προφίλ στο XING. Ο πάροχος είναι XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Αμβούργο, Γερμανία. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

LinkedIn

Έχουμε ένα προφίλ στο LinkedIn. Ο πάροχος είναι LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2,  Ireland. Το LinkedIn είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Το LinkedIn χρησιμοποιεί διαφημιστικά cookies.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα διαφημιστικά cookies του LinkedIn, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux