Adatvédelmi szabályzat

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

 

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségei megtalálhatók a honlap impresszumában.

 

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép a weboldalunkra.

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van továbbá kérni ezen adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. E célból és az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. A részletekért kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozat “Az adatkezelés korlátozásához való jog” című részét.

A weboldalunk látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ez elsősorban sütikkel és úgynevezett elemzőprogramokkal történik. Az Ön szörfözési szokásainak elemzése általában anonim; a szörfözési szokások nem vezethetők vissza Önhöz. Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja azt bizonyos eszközök használatának mellőzésével. Erről részletes tájékoztatást az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Tiltakozhat ez ellen az elemzés ellen. A tiltakozási lehetőségekről ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

 

Kötelező információk

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

Megjegyzés az illetékes hivatalról

A jelen weboldalon az adatfeldolgozásért felelős fél:

MEGATRON Professional IT-Services GmbH

Keltenstr. 24

82343 Pöcking

Telefon: 089-21547765-0

E-mail: backoffice @ megatron-ps.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek vagy hasonlók) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Mindössze annyit kell tennie, hogy küld nekünk egy informális e-mailt. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (DSGVO 21. cikk).

Ha az adatkezelés a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A feldolgozás jogalapja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha Ön tiltakozik, az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja (a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltakozás).

Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen reklámozás céljára (DSGVO 21. cikk (2) bekezdése szerinti tiltakozás).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” helyett “https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják elolvasni.

Tájékoztatás, zárolás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult a tárolt személyes adataira, azok eredetére és címzettjére, valamint az adatfeldolgozás céljára vonatkozó ingyenes tájékoztatásra, valamint adott esetben az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Ebből a célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt/van, törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.

Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van ahhoz, hogy törlés helyett a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje.

Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, az Ön és a mi érdekeink közötti mérlegelést kell elvégezni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

A törvény által előírt adatvédelmi tisztviselő

A MEGATRON számára belső adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki:

Diplom-Informatiker (Univ)

Klaus-Dieter Marwitz

Keltenstr. 24

82343 Pöcking

Telefon: 08157-9993144

E-mail: info@Marwitz.eu

Adatgyűjtés a weboldalunkon és sütik

Az internetes oldalak részben úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem károsítják a számítógépet, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol a számítógépén.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett “munkamenet-sütik”. A látogatás végén automatikusan törlődnek. Más sütik mindaddig a végberendezésen maradnak, amíg Ön nem törli őket. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához vagy bizonyos, Ön által kért funkciók (pl. kosár funkció) biztosításához szükséges sütiket a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Amennyiben egyéb sütiket (pl. az Ön böngészési szokásainak elemzésére szolgáló sütiket) tárolunk, ezekkel külön foglalkozik ez az adatvédelmi nyilatkozat.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

böngésző típusa és verziója

Használt operációs rendszer

hivatkozó URL címe

A hozzáférő számítógép hosztneve

A kiszolgálói kérés időpontja

IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

 

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása – ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozása ezért kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közlemény. A visszavonásig végzett adatkezelési műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Regisztráció ezen a weboldalon

Regisztrálhat a weboldalunkon, hogy további funkciókat használhasson az oldalon. Az e célból megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációt.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet fogjuk használni, hogy ily módon tájékoztassuk Önt.

A regisztráció során megadott adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közlemény. A már elvégzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált a weboldalunkon, majd ezt követően töröljük. A törvényes megőrzési időszakok változatlanul fennmaradnak.

Hozzászólás funkció ezen a weboldalon

Az oldal hozzászólási funkciója esetében az Ön hozzászólásán kívül a hozzászólás létrehozásának időpontját, az Ön e-mail címét és – ha nem névtelenül tesz közzé – az Ön által választott felhasználónevet is tároljuk.

Az IP-cím tárolása

A hozzászólási funkció tárolja a hozzászóló felhasználók IP-címét. Mivel nem ellenőrizzük a hozzászólásokat az oldalunkon, mielőtt aktiváljuk őket, szükségünk van ezekre az adatokra ahhoz, hogy jogi jogsértések, például sértegetés vagy propaganda esetén felléphessünk a szerző ellen.

Feliratkozás a megjegyzésekre

Az oldal felhasználójaként a regisztráció után feliratkozhat a hozzászólásokra. Megerősítő e-mailt fog kapni, amelyben igazoljuk, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa. Erről a funkcióról bármikor leiratkozhat az információs levelekben található linken keresztül. Ebben az esetben a hozzászólásokra való feliratkozással összefüggésben megadott adatokat töröljük; ha azonban ezeket az adatokat más célból és más időpontban (pl. hírlevél megrendelése) továbbította nekünk, akkor azok nálunk maradnak.

A megjegyzések tárolási ideje

A hozzászólásokat és a kapcsolódó adatokat (pl. IP-cím) tároljuk, és azok mindaddig a weboldalunkon maradnak, amíg a hozzászólások tartalmát teljesen töröljük, vagy a hozzászólásokat jogi okokból (pl. sértő hozzászólások) törölni kell.

Jogalap

A megjegyzések tárolása az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közlemény. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Közösségi média, tartalmak megosztása pluginokon keresztül (Facebook, Twitter & Co.)

Az oldalainkon található tartalmak az adatvédelemnek megfelelő módon megoszthatók olyan közösségi hálózatokban, mint a Facebook vagy a Twitter. Ez az oldal az eRecht24 Biztonságos megosztás eszközt használja erre a célra. Ez az eszköz csak akkor létesít közvetlen kapcsolatot a hálózatok és a felhasználók között, ha a felhasználó aktívan rákattint valamelyik gombra. A gombra való kattintás a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulásnak minősül. Ez a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok automatikus továbbítása e platformok üzemeltetői felé nem történik meg ezen az eszközön keresztül. Ha a felhasználó regisztrált valamelyik közösségi hálózatban, a Facebook, Twitter & Co. közösségi gombjainak használatakor megjelenik egy információs ablak, amelyben a felhasználó megerősítheti a szöveget, mielőtt elküldi azt.

Felhasználóink az oldal tartalmát a közösségi hálózatokon az adatvédelemnek megfelelő módon oszthatják meg anélkül, hogy a hálózatok üzemeltetői teljes szörfös profilokat hoznának létre.

Elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett “sütiket” használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A Google Analytics cookie-kat a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében.

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti, mielőtt továbbítja az Egyesült Államokba. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Böngésző plugin

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását. A cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi gyűjtését és ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatja a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről. Egy opt-out cookie kerül beállításra, amely megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a weboldalon tett jövőbeli látogatások során:

A Google Analytics deaktiválása

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Rendelési adatok feldolgozása

Megbízási adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics segítségével

Ez a weboldal a Google Analytics “demográfiai jellemzők” funkcióját használja. Ez lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek a webhely látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó kimutatásokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődés-alapú hirdetéseiből, valamint harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatokból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google-fiókja hirdetési beállításain keresztül, vagy általában megtilthatja az adatainak Google Analytics általi gyűjtését, amint az az “Adatgyűjtés elleni tiltakozás” pontban látható.

Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatok gyűjtésére nem, vagy csak önkéntes alapon kerül sor. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevélre való feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok tárolásához, az e-mail címhez és a hírlevél küldéséhez való hozzájárulását, például a hírlevélben található “leiratkozás” link segítségével. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevél fogadásához megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, és a hírlevélről való leiratkozás után töröljük. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Klick-Tipp

Ez a weboldal a Klick-Tippet használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató a KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Egyesült Királyság.

A Klick-Tipp egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között a hírlevelek küldése szervezhető és elemezhető. A hírlevelek küldése céljából megadott adatokat a Klick-Tipp szerverein tároljuk.

Klick-Tipp által végzett adatelemzés

Amikor hírleveleket küldünk a Klick-Tipp segítségével, meg tudjuk állapítani, hogy a hírlevél-üzenetet megnyitották-e, és ha igen, mely linkekre kattintottak.

A Klick-Tipp azt is lehetővé teszi, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriák szerint felosszuk (ún. tagging). Ennek során a hírlevél címzettjei feloszthatók például nemek, személyes preferenciák (pl. vegetáriánus vagy nem vegetáriánus) vagy ügyfélkapcsolat (pl. ügyfél vagy potenciális ügyfél) szerint. Így a hírlevelek jobban igazodnak az adott célcsoportokhoz. További információ a következő honlapokon található: https://www.klick-tipp.com és https://www.klick-tipp.com/handbuch.

Ha nem kéri a Klick-Tipp elemzését, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ebből a célból minden hírlevél üzenetben megadunk egy megfelelő linket. Ezenkívül közvetlenül a weboldalon is leiratkozhat.

Jogalap

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Tárolási időszak

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után törlésre kerülnek a szervereinkről, valamint a Klick-Tipp szervereiről. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

További részletekért kérjük, olvassa el a Klick-Tipp adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.

Megrendelés-feldolgozási szerződés megkötése

A Klick-Tipp-pel megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk, amelyben kötelezzük a Klick-Tipp-et, hogy védje ügyfeleink adatait, és ne adja át azokat harmadik félnek.

Harmadik féltől származó bővítmények és eszközök

Google Webes betűtípusok

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve a szerverünkre. A Google szerverekhez való kapcsolódás nem történik meg.

Vimeo

Ez a weboldal a Vimeo videoportál pluginjait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Amikor Ön meglátogatja valamelyik Vimeo bővítménnyel ellátott oldalunkat, kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel. Ez azt jelenti a Vimeo szerverének, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Ezen kívül a Vimeo megszerzi az Ön IP-címét. Ez akkor is érvényes, ha nem vagy bejelentkezve a Vimeóra, vagy nincs fiókod a Vimeónál. A Vimeo által gyűjtött adatokat a Vimeo USA-ban található szerverére továbbítják.

Ha Ön bejelentkezett a Vimeo-fiókjába, akkor lehetővé teszi a Vimeo számára, hogy a böngészési szokásait közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Vimeo-fiókjából.

A Vimeo használata az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. a sütik tárolásához való hozzájárulás), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Vimeo adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://vimeo.com/privacy.

Digistore24

Egyes termékeinket, például az eRecht24 Premium-hoz való hozzáférést a Digistore24 viszonteladóként kínálja. A szolgáltató és a szerződéses partner a Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim. A Digistore24 lehetőséget kínál különböző szolgáltatások HTML és Javascript kódok segítségével történő integrálására a weboldalakon, esetünkben a Digistore24 bevásárlókosárral

Az integráció során a nem személyes adatok újratöltődnek a Digistore24 szerveréről (pl. egy Javascript fájl). Az újratöltés során a webböngésző letölt egy weboldalt a Digistore24 szerveréről. Szerverünknek nincs befolyása arra, hogy az Ön webböngészője milyen mértékben továbbít adatokat a Digistore24 szerverére. Maga a szerverünk ebben az összefüggésben nem továbbít semmilyen adatot a Digistore24 szerverére.

A Digistore24 GmbH, mint felelős fél, saját adatvédelmi nyilatkozatában ismerteti, hogy a Digistore24 milyen adatokat tárol és dolgoz fel a weboldal látogatása során. További információ a Digistore24 adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.digistore24.com/dataschutz.

Zendesk

A Zendesk CRM-rendszert használjuk a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkező felhasználói megkeresések feldolgozásához. A szolgáltató a Zendesk, Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103 USA.

A Zendesket használjuk a megkeresések gyors és hatékony feldolgozásához. Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

A Zendesk amerikai szolgáltatóként Privacy-Shield tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezáltal vállalja, hogy megfelel az uniós adatvédelmi jogszabályoknak. Ezen kívül adatfeldolgozási megállapodást (DPA) kötöttünk a Zendeskkel. Ez biztosítja, hogy a Zendesk a felhasználói adatokat az uniós adatvédelmi előírások keretein belül kizárólag a megkeresések feldolgozásához használja fel, és nem adja át azokat harmadik félnek.

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül csak az e-mail cím megadásával és a név megadása nélkül küldhet megkeresést a weboldal üzemeltetőjének.

Ezenkívül a chat ablakon keresztül is küldhet nekünk kérdéseket. Ebben az esetben a csevegőüzenetek mellett az Ön IP-címét is tároljuk. A csevegéshez nem szükséges megadni a nevét.

A kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a chatben megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Ha nem ért egyet azzal, hogy a Zendesken keresztül dolgozzuk fel a megkeresését, akkor alternatívaként e-mailben, telefonon vagy faxon is kapcsolatba léphet velünk.

További információkért kérjük, olvassa el a Zendesk adatvédelmi szabályzatát:

https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

Ez az adatvédelmi szabályzat az eRecht24 Premium Privacy Generator segítségével készült.

Adatvédelmi irányelvek a közösségi média oldalainkra vonatkozóan

Adatfeldolgozás a közösségi hálózatokon keresztül

Nyilvánosan hozzáférhető profilokat tartunk fenn a közösségi hálózatokon. Az általunk használt közösségi hálózatokat részletesen az alábbiakban találja.

Az olyan közösségi hálózatok, mint a Facebook, általában átfogóan elemezni tudják az Ön felhasználói magatartását, amikor Ön meglátogatja a weboldalukat vagy egy olyan weboldalt, amely integrált közösségi médiatartalmat tartalmaz (pl. Tetszik gombok vagy reklámbannerek). A közösségi médiafelületeink meglátogatása számos adatvédelmi szempontból releváns feldolgozási műveletet indít el. Részletesen:

Ha Ön be van jelentkezve a közösségi média fiókjába, és meglátogatja a közösségi média jelenlétünket, a közösségi média portál üzemeltetője ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához rendelheti. Személyes adatai azonban bizonyos körülmények között akkor is összegyűjthetők, ha Ön nincs bejelentkezve, vagy nem rendelkezik fiókkal az adott közösségi portálon. Ebben az esetben ez az adatgyűjtés például az Ön végberendezésén tárolt sütik vagy az Ön IP-címének rögzítése révén történik.

Az így gyűjtött adatok segítségével a közösségi portálok üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön preferenciáit és érdeklődési körét tárolják. Ily módon az érdeklődésen alapuló hirdetések megjeleníthetők Önnek az adott közösségi médiajelenléten belül és kívül is. Amennyiben Ön rendelkezik fiókkal az adott közösségi hálózatnál, az érdeklődésalapú hirdetések megjelenhetnek minden olyan eszközön, amelyen Ön bejelentkezett vagy bejelentkezett.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi médiaportálokon nem tudjuk nyomon követni az összes feldolgozási eljárást. A szolgáltatótól függően a közösségi médiaportálok üzemeltetői ezért további feldolgozási eljárásokat végezhetnek. A részletekért kérjük, olvassa el az adott közösségi médiaportálok felhasználási feltételeit és adatvédelmi rendelkezéseit.

Jogalap

Közösségi médiajelenlétünk célja, hogy a lehető legátfogóbb jelenlétet biztosítsuk az interneten. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek. A közösségi hálózatok által kezdeményezett elemzési folyamatok különböző jogalapokon alapulhatnak, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetőinek kell megadniuk (pl. a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás).

Felelős személy és a jogok érvényesítése

Ha Ön meglátogatja valamelyik közösségi médiaoldalunkat (pl. Facebook), akkor a közösségi médiaplatform üzemeltetőjével közösen vagyunk felelősek a látogatás során indított adatfeldolgozási műveletekért. Elvileg Ön mind velünk, mind az adott közösségi portál üzemeltetőjével szemben (pl. a Facebookkal szemben) érvényesítheti jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és panasz).

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi médiaportálok üzemeltetőivel való közös felelősségünk ellenére nincs teljes körű befolyásunk a közösségi médiaportálok adatfeldolgozási eljárásaira. Lehetőségeinket nagyrészt az adott szolgáltató vállalati politikája határozza meg.

Tárolási időszak

Az általunk közvetlenül a közösségi médián keresztül gyűjtött adatokat töröljük a rendszereinkből, amint a tárolás célja megszűnik, Ön kéri tőlünk az adatok törlését, visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja megszűnik. A tárolt sütik az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási idejére, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. A részletekért kérjük, forduljon közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőihez (pl. az adatvédelmi szabályzatukban, lásd alább).

Facebook

Van profilunk a Facebookon. A szolgáltató a Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. A Facebook az EU-USA adatvédelmi pajzsnak megfelelően tanúsított.

Közös feldolgozási megállapodást (Adatkezelői kiegészítés) kötöttünk a Facebookkal. Ez a megállapodás meghatározza azokat az adatfeldolgozási műveleteket, amelyekért mi vagy a Facebook vagyunk felelősek, amikor Ön meglátogatja a Facebook oldalunkat. Ezt a megállapodást a következő linken tekintheti meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A hirdetési beállításokat saját maga módosíthatja felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson a következő linkre, és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

A részletekért kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

A Twitter rövid üzenetküldő szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. A Twitter az EU-USA adatvédelmi pajzsnak megfelelően tanúsított.

A Twitter adatvédelmi beállításait önállóan módosíthatja felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson a következő linkre, és jelentkezzen be: https://twitter.com/personalization.

A részletek a Twitter adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://twitter.com/de/privacy.

XING

Van profilunk a XING-en. A szolgáltató a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a XING adatvédelmi szabályzatát: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Profilunk van a LinkedIn-en. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A LinkedIn az EU-USA adatvédelmi pajzsnak megfelelően tanúsított. A LinkedIn hirdetési sütiket használ.

Ha szeretné kikapcsolni a LinkedIn hirdetési cookie-kat, kérjük, használja az alábbi linket: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a LinkedIn adatvédelmi szabályzatát: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux