Διαχείριση- Εγγράφων

Τί είναι η ΔΙαχείριση εγγράφων;

Γενικά, η διαχείριση εγγράφων αναφέρεται στις μεθόδους, οδηγίες και διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου, αρχειοθέτησης και καταστροφής εγγράφων. Ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή – για παράδειγμα σε σύστημα διαχείρισης εγγράφων ή σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή κλασικά σε έντυπη μορφή.

Πεδίο εφαρμογής

Ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, η διαχείριση εγγράφων μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • Τη δομή αρχειοθέτησης
 • Τις περιγραφές και τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για το περιεχόμενο και την τυπική δημιουργία ευρετηρίου
 • Συμβάσεις για τα χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά (συμβάσεις δημιουργίας ονομάτων, συμβάσεις ημερομηνίας κ.λπ.)
 • Διαδικασίες και έλεγχος διεργασιών (workflow management)
 • Πολιτικές διατήρησης και περίοδοι διατήρησης
 • Άδειες και ευθύνες
 • Διαχείριση εκδόσεων
 • Προσδιορισμός και ταξινόμηση των αναγκών προστασίας
 • Πρότυπα εγγράφων

Η διαχείριση εγγράφων σε μια εταιρεία μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα και χαρακτηριστικά. Ορισμένοι κανόνες για τη διαχείριση εγγράφων καθορίζονται σε επίπεδο οργανισμού και άλλοι μόνο ανά τμήμα ή ανά τοποθεσία.

Ορισμένοι κανόνες ισχύουν μόνο εσωτερικά, ενώ άλλα ισχύουν και για τους προμηθευτές και για τους εργολάβους.

Η διαχείριση εγγράφων στην οποία υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου επίγνωση του θέματος καθορίζει μερικά από τα παραπάνω σημεία. Είτε επειδή αυτοί οι ορισμοί απαιτούνται από πρότυπα ή νομικούς κανονισμούς (για παράδειγμα στο DIN EN ISO 9001 4.2.4 Έλεγχος εγγράφων) είτε επειδή χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατή η ομαλή και αποτελεσματική εργασία.

Έτσι, η διαχείριση εγγράφων δεν είναι βασικά κάτι νέο. Ωστόσο, η σημασία της στην εποχή μας – τη λεγόμενη εποχή της πληροφορίας – είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν ίσως πριν από 20 ή 25 χρόνια. Οι κύριοι λόγοι για αυτό δεν είναι μόνο οι μεγαλύτεροι όγκοι εγγράφων και δεδομένων, αλλά και η επιτάχυνση και ο εξ ορθολογισμός των διαδικασιών που προϋποθέτουν τρόπους ομαλής ανταλλαγής εγγράφων και που πρέπει να καθίστανται δυνατές εξαρχής.

Εάν λάβετε επίσης υπόψιν την ισχυρή πλέον δικτύωση των διαφόρων τομέων και τμημάτων μέσα σε μια εταιρεία, είναι λογικό να θεωρήσετε τη διαχείριση εγγράφων ή τη διαχείριση πληροφοριών γενικά ως έναν ξεχωριστό κλάδο και να την χαρτογραφήσετε ως ξεχωριστή οργανωτική μονάδα.

Ανάπτυξη

Στο πεδίο δραστηριότητάς μας καλύπτονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανάλυση διαδικασιών εγγράφων
 • Επεξεργασία και εφαρμογή των εννοιών
 • Μοντελοποίηση δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων σας
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός εφαρμογών εγγράφων
 • Δημιουργία λογοτύπων, εντύπων, γραμματοσειρών και γραφικών
 • Δημιουργία διασυνδέσεων και ενσωμάτωση ενοτήτων μετατροπής
 • Έλεγχος της διαδρομής αποστολής μέσω OMR / Barcode / Datamatrix
 • Ενσωμάτωση γραμμών συσκευασίας με διαδικασίες «κλειστού βρόχου»
 • Κεντρική αρχειοθέτησης με τη δημιουργία δεικτών
 • Ανάπτυξη λογισμικού για μετα-επεξεργασία
 • Προγραμματισμός αξιολογήσεων και εκθέσεων από τη βάση δεδομένων σας
 • Προετοιμασία τεκμηρίωσης
 • Εκτέλεση δοκιμών και εφαρμογή του συστήματος

Ακόμα και μετά την εκκίνηση σε λειτουργία του συστήματος, δε θα σας αφήσουμε μόνους. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναλάβουμε τη συντήρηση τόσο του τρέχοντος συστήματός σας όσο και των λύσεων που έχουμε αναπτύξει.

Mann zeigt auf Laptop

Μπορείτε εδώ να βρείτε και επιπλέον λύσεις για το επόμενο έργο σας

Bild von Hochhaus
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux