Globális emberi jogi politika

1 Globális emberi jogi politika

A Megatron GmbH nyilatkozata és álláspontja az emberi jogok tiszteletben tartásáról és előmozdításáról.

 

1.1 A nyilatkozat célja

Ebben a nyilatkozatban a Megatron GmbH elkötelezi magát az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elvei, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének alapvető egyezményei és az ENSZ Globális Megállapodás (UNGC) mellett, amely mellett a Megatron GmbH 2016 óta elkötelezett.

 

1.2 Az alkalmazási terület

Ez az emberi jogi politika a vállalat egészére vonatkozik. A Megatron GmbH törekszik az emberi jogok tiszteletben tartására minden piacon és az ellátási láncban. A Megatron GmbH ezen irányelvek alapján választja ki üzleti partnereit és beszállítóit is.

 

2 Emberi jogok

Magatartási kódexünk világosan meghatározott, kötelező érvényű magatartási szabályokat ír elő a Megatron GmbH minden alkalmazottja és vezetője számára, beleértve az emberi jogok tiszteletben tartását is. A magatartási kódex megköveteli, hogy tisztességesen és a törvényeknek megfelelően viselkedjünk az alkalmazottakkal, kollégákkal, üzleti partnerekkel és a közösséggel szemben. A Megatron GmbH elkötelezett az emberi jogok tiszteletben tartása és előmozdítása mellett, és átláthatóan beszámol a betartásukról.

 

Az emberi jogok előmozdítása iránti elkötelezettségünk a Megatron GmbH minden alkalmazottjára vonatkozik. Vállalkozásként ezt az elkötelezettséget társadalmi és etikai kötelességünknek és vállalatunk fenntartható fejlődésének fontos előfeltételének tekintjük.

 

Az emberi jogok iránti elkötelezettségen túlmenően a Megatron GmbH a belső kommunikáció révén gondoskodik arról, hogy alkalmazottai tisztában legyenek az emberi jogok kérdésével.

 

2.1 Munkakörülmények

A Megatron GmbH olyan munkakörnyezetet teremt, amelyben minden alkalmazott a legjobb teljesítményt tudja nyújtani és teljes mértékben kibontakozhat. Ennek érdekében átfogó képzési és fejlődési lehetőségeket biztosítunk, valamint a vállalaton belül a nyílt és elismerő eszmecsere kultúráját kínáljuk és támogatjuk.

 

 

 

2.1.1 A gyermek- és kényszermunka tilalma

A Megatron GmbH minden telephelyén biztosítja a törvényes munkaügyi előírások betartását. A Megatron GmbH nem tolerálja a kényszermunka és/vagy a gyermekmunka semmilyen formáját.

 

2.1.2 Mentális és fizikai egészség

A Megatron GmbH figyelmet fordít a dolgozói egészségére, amely magában foglalja a szociális, pszichológiai és fizikai egészségi tényezőket. Ennek során a Megatron GmbH figyelembe veszi a munkaterhelést is, és biztosítja a jogi előírások betartását. A pozitív és megbecsülő munkakörnyezet előmozdítása érdekében elvárjuk, hogy munkatársaink minden kollégánkkal, külső partnerünkkel, például ügyfelekkel és beszállítókkal, valamint a hivatalos személyekkel és a nyilvánossággal szemben tisztességes, nyílt, tiszteletteljes és professzionális bánásmódot tanúsítsanak.

 

2.1.3 Zaklatás

A Megatron GmbH nem tolerál semmilyen diszkriminációt, rasszista megjegyzést vagy zaklatást a munkahelyi környezetben életkor, fogyatékosság, származás, nem, nem, politikai álláspont, vallás, ideológia vagy szexuális irányultság tekintetében (zéró tolerancia politika).

 

A Megatron GmbH megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a munkavállalókat a zaklatástól, és megelőzze a kritikus helyzetek kialakulását. Ha mégis előfordulnának ilyen esetek, a Megatron GmbH folyamatokat határozott meg a megismétlődés megelőzésére a megfelelő intézkedések révén. A Megatron GmbH minden alkalmazottja hozzáférhet többek között egy anonim panasztételi lehetőséghez.

 

2.1.4 Adatvédelem

A Megatron GmbH a legmagasabb követelményeket támasztja az adatvédelemmel szemben – különösen az ügyfelek és a munkavállalók védelme érdekében. Ezért a Megatron GmbH folyamatokat és követelményeket határozott meg az adatok gyűjtésére, tárolására és feldolgozására vonatkozóan. A Megatron GmbH adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki az adatvédelem felügyeletére. A Megatron GmbH ezért nem használ felhőszolgáltatásokat.

 

2.1.5 Munkaügyi normák

A Megatron GmbH támogatja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáit. A Megatron GmbH számára a kényszermunka felszámolása, a gyermekmunka megszüntetése, valamint a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott diszkrimináció tilalma alapvető fontosságú építőkövek, amelyek magától értetődőek.

 

2.1.6 Egyesülési szabadság és kollektív tárgyalások

A Megatron GmbH az egyesülési szabadságot a vállalat és munkavállalói közötti rendszeres párbeszéd alapjának tekinti. A Megatron GmbH tiszteletben tartja az egyéni jogot, hogy a munkavállalói érdekek érvényesítése és védelme érdekében szabadon csatlakozhasson, beléphessen és kiléphessen munkavállalói egyesületekbe. A Megatron GmbH nem korlátozza az egyesülési szabadságot.

 

A Megatron GmbH elismeri a munkavállalói szervezetekkel, például a szakszervezetekkel folytatott párbeszéd fontosságát.

2.1.7 Szállítók

A Megatron GmbH minden beszállítóját az UNGC kritériumaira hivatkozik, és az UNGC betartását a beszállítók értékelésénél is figyelembe veszi. A beszállítóktól elvárjuk, hogy a vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényeknek, szabályozásoknak és irányelveknek megfelelően folytassák üzleti tevékenységüket.

 

2.2 Sokszínűség és befogadás

A Megatron GmbH kifejezetten elkötelezett a munkavállalói egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség szigorú elvei mellett, többek között a sokszínűség és befogadás politikája révén.

 

3 Monitoring, bejelentés

A Megatron GmbH biztosítja a vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelést minden olyan országban, ahol működik. Ha a helyi normák nem érik el az ENSZ Gyűlés vagy az ILO munkaügyi normái által meghatározott szintet, a Megatron mérlegeli a jelen nyilatkozatban meghatározott normák alkalmazhatóságát. Ha a jogi normák lehetetlenné teszik az emberi jogok betartását egy adott országban, a Megatron GmbH megkeresi az emberi jogok védelmének lehetőségeit.

 

Amennyiben a Megatron GmbH egy alkalmazottja meggyőződik arról, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása iránti elkötelezettség és a helyi jogszabályok között ellentmondás áll fenn, köteles ezt az esetet a Compliance Officer vagy a régió felettes vezetőjének tudomására hozni.

 

Az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a Megatron GmbH létrehozta az emberi jogok megsértésének bejelentési lehetőségét.

 

Ha egy munkavállaló az emberi jogok megsértését észleli, forduljon a megfelelőségi tisztviselőhöz, a vezetőjéhez vagy feletteséhez, illetve a helyi humánerőforrás kapcsolattartójához.

Ezenkívül minden munkavállalónak lehetősége van névtelen bejelentést tenni (whistleblowing).

Ha egy bejelentést követően kiderül, hogy a Megatron GmbH részt vett az emberi jogok megsértésében, a vállalat lépéseket tesz.

emberi jogok megsértése esetén a vállalat lépéseket tesz a károk helyreállítására és a hatékony

hatékonyan kizárja a megismétlődést.

Minden alkalmazottnak végre kell hajtania ezt a politikát, és egyértelműen képviselnie kell annak értékeit a beszállítók és más érdekelt felek felé.

 

A Megatron GmbH tájékoztatást, képzést és támogatást nyújt minden alkalmazottjának annak érdekében, hogy ezt a politikát a vállalaton belül meghonosítsa.

 

Dokumentáció

 

Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

http://www.un.org/en/documents/udhr/

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc alapvető munkaügyi normája

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-andrecommendations/lang-en/index.htm

ENSZ Globális Megállapodás

https://www.unglobalcompact.org

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux